14. 12. 2015 Nezaradené

Najčastejšie otázky pri psychických problémoch

Vybrali sme časté otázky pacientov a príbuzných ľudí s psychickými problémami. Ponúkame viacero spôsobov, ako možno vyriešiť problémy pri hľadaní psychológa, sociálneho pracovníka alebo iného odborníka, ktorý pomôže ľuďom s duševnými ochoreniami a ich príbuzným. Človek pod psychickým tlakom nevie racionálne uvažovať, skúste mu poskytnúť tieto rady.

Ako zistím, že potrebujem pomoc psychológa alebo psychiatra?

Život so sebou prináša rôzne problémy a ťažkosti, ktoré prirodzene vyvolávajú smútok, hnev, úzkosť, neistotu. Pokiaľ tieto nepríjemné stavy dokážeme zvládnuť sami alebo za pomoci blízkych ľudí, odborník nie je nutný. Ale pokiaľ duševné ťažkosti pretrvávajú dlhšiu dobu, dlhodobo ovplyvňujú náš výkon, vzťahy (napr. sa stiahneme zo vzťahov, alebo naopak, svojich blízkych – napr. deti, neprimerane zaťažujeme), je dobré vyhľadať odborníka. Vždy radšej skôr ako neskoro. Návštevou odborníka nič nepokazíte. Prax ukazuje, že obvykle ľudia prídu do poradne, keď sa cítia zúfalí alebo keď si nevedia rady.

Kam mám ísť cez deň? Kto mi poradí?

Cez deň existuje veľa možností – navštíviť psychológa v nemocnici, v poradni alebo v súkromnej praxi, alebo ambulantného psychiatra. Ak neviete o žiadnej možnosti, dobre je začať u obvodného lekára ktorý vám poradí najvhodnejšieho odborníka v miestnom dosahu.

Kam mám ísť večer, v noci? (Je noc, neďaleko je nemocnica)

V noci je k dispozícii pohotovosť v nemocniciach (alebo v akútnych prípadoch aj Rýchla zdravotnícka pomoc), kde je vždy v službe i psychiater, ktorý odporučí postup.

Potrebujem odporúčanie praktického lekára?

Na návštevu súkromného psychológa nie, odporúčanie nepotrebujete ani pri návšteve psychologickej poradne, ktorá je najnovšie súčasťou odboru sociálnych vecí a rodiny na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. V zdravotníctve sa teraz opäť zaviedol systém písomného odporúčania od obvodného lekára, ale momentálne ho k psychiatrovi nepotrebujete. Dlhodobo registrovaní pacienti a akútne stavy papier od obvodného lekára nepotrebujú nikdy.

Mám akútny problém, nie som schopný ísť k odborníkovi. Na koho sa môžem aspoň telefonicky obrátiť?

Funguje linka v Nitre: 037/6523 222 cez týždeň a 0905/609 242 cez víkendy. V Košiciach: 055/6441 155 nonstop a v Prešove: 051/7731 000 v pracovnom čase. V Bratislave funguje aj Linka detskej istoty UNICEF 0800 500 500. Pravda, je určená deťom, ale dokážu poradiť v organizačných otázkach, poskytnúť psychologickú prvú pomoc a v prípade ochoty aj viac.

Má ísť so mnou niekto k psychológovi/psychiatrovi? Rodinný príslušník alebo priateľ?

Pokiaľ ste plnoletý, nie je nutné ani potrebné, aby s vami išiel k psychológovi niekto blízky. Samozrejme, pokiaľ takúto potrebu vy sami necítite. V takom prípade je lepšie, keď vás niekto sprevádza aspoň prvýkrát.

Beriem dlhší čas lieky, ale môj stav je stále nedobrý. Čo mám urobiť?

Určite o tom treba informovať svojho psychiatra, ktorý vám môže liečbu upraviť. Účinok viacerých liekov sa dostavuje až po dlhšom čase. Veľmi dôležité je tiež vedieť, že liečba mnohých duševných porúch nespočíva len v liekoch – dôležitou metódou je psychoterapia. Preto je v takomto prípade načase pouvažovať o vyhľadaní psychoterapeuta. Taktiež je dôležitá zdravá životospráva, najmä pohyb, prechádzky, cvičenie, pitný režim, vynechanie alkoholu, sociálne kontakty a primerané zamestnávanie sa rôznymi činnosťami

Lekár nemá voľný termín a chce ma objednať až o 10 dní. Vydržím dovtedy?

Pokiaľ je váš stav natoľko neznesiteľný, že 10 dní nevydržíte, informujte o tom lekára a trvajte na skoršom termíne.

Bol som dlho v nemocnici na psychiatrickej klinike, a stále nie som v poriadku. Čo ďalej?

Psychiatrická klinika nezabezpečí vyliečenie choroby – je skôr pomocou v akútnej kríze. Ak vás duševné problémy privedú na psychiatrickú kliniku, je pravdepodobné, že liečba sa ňou nekončí – v opačnom prípade možno očakávať len opakovanú sériu hospitalizácií. Preto je nevyhnutné po prepustení z nemocnice v liečbe pokračovať – u ambulantného psychiatra, psychológa, prípadne u oboch. Tiež treba rešpektovať všetky odporúčania psychiatra a to dlhodobo.

Máme v rodine člena rodiny, ktorý je „určite“ chorý. Ako postupovať?

Je dobré, pokiaľ sa s týmto členom rodiny dá o jeho probléme rozprávať – povedzte mu o svojich obavách, vyjadrite mu podporu, a povzbuďte k vyhľadaniu pomoci. Ak však váš blízky pomoc, dokonca existenciu svojich problémov odmieta, je to ťažšie. Pokiaľ trpí vážnymi poruchami ako bludy alebo halucinácie, je nutná okamžitá pomoc. Tá je možná proti vôli pacienta len vtedy, pokiaľ ohrozuje seba alebo svoje okolie. Často sú to prípady veľmi chúlostivé, treba dať pozor, aby ste nestratili jeho dôveru. Radšej vyhľadajte odborníka a poraďte sa s ním o najvhodnejšom postupe v konkrétnom prípade.

Počul som, že sa možno liečiť aj bez liekov. Je to tak?

Sú typy duševných porúch, ktoré lepšie ako na lieky reagujú na iný typ liečby – psychoterapiu. Je to metóda využívajúca psychologické metódy (rozhovor, práca s telom, relaxácia, predstavy…) k odstráneniu duševných problémov.

Služby psychoterapeuta sú pre mňa veľmi nákladné. Čo môžem urobiť?

Poisťovňa v súčasnosti prepláca 25 psychoterapeutických sedení, pri odôvodnení terapeuta môže i viac. Terapeuti, ktorí majú zmluvu s poisťovňou, by mali byť registrovaní v príslušnej poisťovni – dobre je teda informovať sa tam. Ale i ostatní odborníci v oblasti duševného zdravia (súkromní terapeuti alebo psychiatri) by vám mali vedieť odporučiť odborníkov, ktorí majú zmluvu s poisťovňou (a teda vy neplatíte). Tiež môžete vyhľadať občianske združenia, či iné typy neziskových organizácií v regióne, ktoré pracujú bezplatne.

Ako je chránená anonymita pacienta? Môžem ísť niekam inkognito?

Odborníci v oblasti duševného zdravia sú viazaní mlčanlivosťou, ktorá sa viaže na všetky údaje o pacientovi. Keď ale vašu starostlivosť prepláca poisťovňa, je nevyhnutná dokumentácia – aj s osobnými údajmi. Pokiaľ vašu starostlivosť nehradí poisťovňa, je na uvážení odborníka, či starostlivosť môže prebiehať inkognito. Určite je v takomto prípade dôležitý dôvod takejto potreby. Pri riešení vašich duševných problémov ale odborníci nevyhnutne potrebujú vedieť osobné, niekedy priam intímne údaje. Pokiaľ vo svojho psychológa (alebo psychiatra) nemáte dôveru, že vaše údaje nezneužije, je veľmi pravdepodobné, že vám nebude môcť pomôcť. Liečba duševnej choroby sa totiž zakladá na dôvere. Referáty poradensko-psychologických služieb na úradoch práce, o ktorých už bola reč vyššie, umožňujú aj príjem anonymných klientov.

Mám starších rodičov, o ktorých sa starám. Robím to dobre?

Neviem, na čo konkrétne sa vzťahuje táto otázka, je príliš široká. Starostlivosti o starnúcich a nevládnych rodičov sa neraz nedá vyhnúť – skôr je dôležité, aby bola primeraná stavu a potrebe rodičov, a aby ste popri tom nezabúdali žiť aj svoj vlastný život. Niekedy sa stane, že kvôli starostlivosti o rodičov zabúdame na svoj vlastný život. Dokonca to môže byť spôsob, ako od vlastného života utekáme. Takáto cesta je ale zradná – ani najobetavejšia starostlivosť nás nezachráni pred vlastným životom a zodpovednosťou zaň. Starať sa o starých a chorých rodinných príslušníkov je sčasti menežerská práca: hľadať všetky dostupné štátne i privátne formy pomoci, ktoré vám v konkrétnom prípade môžu byť užitočné a využiť ich.

Nie som spokojný s „ošetrením“. Čo môžem urobiť?

Na túto otázku je opäť ťažké odpovedať, pretože je veľmi široká. O aké ošetrenie ide? Čo na ňom nebolo v súlade s Vašimi očakávaniami? Všeobecne možno povedať toľko, že voľba lekára je dnes dobrovoľná. Záleží na pacientovi: ak nie ste spokojný so svojím lekárom, môžete si vybrať iného.

Podozrievam dieťa, že užíva drogy. Potrebujem sa s niekým poradiť.

Toto je vec na návštevu poradne, napr. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva, alebo priamo školského psychológa, ktorý má na starosti psychologickú starostlivosť o deti a mládež a má k dispozícií aj testery na drogy. Pravdepodobne sa dá o tom hovoriť aj s personálom, ktorý sa zaoberá liečbou drogových závislostí (takých liečební je na Slovensku niekoľko, napríklad AT sanatórium na Osuského 10 v bratislavskej Petržalke) a niekde existujú skupiny rodičov závislých detí (v Piešťanoch).

Neviem, ako je organizovaná psychologická starostlivosť u nás.

Psychologická starostlivosť je organizovaná v rozličných rezortoch rôzne – ako to už na Slovensku chodí. V rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny sú referáty poradensko -psychologických služieb na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Psychológovia pracujú aj v mnohých detských domovoch. V školstve existuje sieť Centier pedagogicko – psychologických poradní, ktoré úzko spolupracujú so školami vo svojom obvode. Okrem toho existujú niekde centrá výchovnej a psychologickej prevencie, tie však pomaly splývajú s vedenými centrami. Zvlášť však existujú špeciálno – psychologické poradne, ktoré spolupracujú predovšetkým so špeciálnymi školami.

V zdravotníctve existuje sieť psychologických ambulancií alebo oddelení na poliklinikách a v nemocniciach. Úzko spolupracujú s psychiatrami. Nájdete ich v mnohých psychiatrických liečebniach. No a okrem týchto štátnych sektorov je už dnes mnoho psychológov v súkromných zariadeniach alebo majú svoju vlastnú súkromnú prax. Ďalším okruhom sú rozličné cirkevné poradne, ktoré tiež zamestnávajú (niekedy len na čiastočný úväzok, ale predsa) psychológov a psychoterapeutov. Tomuto sektoru sa hovorí charita a vyznačuje sa – na rozdiel od súkromného sektora – tým, že poskytuje služby zdarma.

Platí „rajonizácia“? Nechcem, aby ma niekto spoznal v ambulancii. Smiem ísť inde?

Rajonizácia sa vracia do zdravotníctva. Aj psychologická starostlivosť v štátnom sektore je rajonizovaná, ale nie je to až také prísne: psychológ je predovšetkým človek, až potom úradník. Ale spoznať Vás môže niekto aj v čakárni u súkromného psychoterapeuta… Úplne sa tomu vyhnúť asi nedá, ale v takomto prípade by som si dal záležať na dohovorení vhodného termínu návštevy. Napokon k psychológovi sa dnes treba vždy objednať vopred, inak máte malú šancu, že Vás prijme, pretože bude obsadený. Takže odporúčam dohodnúť si taký termín, kedy bude najmenej pravdepodobné, že tam bude aj niekto iný. Podotýkame, že dnes už neplatí, že je hanbou navštíviť psychiatra. Skúste zmeniť trochu svoje postoje v tomto zmysle, veď k psychiatrovi dnes chodia prepracovaní podnikatelia a význačné osobnosti napríklad so syndrómom vyhorenia.

Možno si sám naordinovať lieky, ktoré lekáreň predá?

Lieky, ktoré nie sú na predpis, ale na voľný predaj, si možno ordinovať – samozrejme. Ale opatrnosti nikdy nie je nazvyš! Dnes už takmer všetky takéto lieky majú v príbalových letákoch upozornenie: poraďte sa so svojím lekárom, alebo lekárnikom. Môžu sa neznášať napríklad s inými liekmi, ktoré užívate.

Liga za duševné zdravie SR prevádzkuje Online poradňu. kde si určite nájdete odborníka na svoj problém