31. 01. 2017 Správy

Novoročná kapustnica a plány na rok 2017

Každoročne sa priaznivci a členské združenia Ligy stretávajú v januári na novoročnej kapustnici, aby sa videli, aby zdieľali svoje radosti aj starosti. Aby naplánovali nové aktivity, aby utužili kolektív, ktorí sa osobne vidí a stretáva len zriedka. Mnohí totiž pracujú v rôznych oblastiach – my v Lige sme často spolu v priestoroch v Petržalke, ale psychológovia majú svoje pracoviská, psychiatri sú hlavne v nemocniciach, členské združenia majú svoje sídla. Tak sme radi, že sa občas vidíme. Chystáme kampaň na získanie asignácie z 2% a slávnostný koncert, na ktorom sa budú odovzdávať Ceny Ligy za duševné zdravie.

Fotografie z kapustnice v priestoroch Ligy: