31. 07. 2012 Nezaradené

Odborníci – kontakty

Pretože súčasťou liečby je aj odborná špecializovaná pomoc, súčasťou tejto sekcie bude postupne dopĺňaný zoznam zariadení a konkrétnych psychoterapeutov alebo psychiatrov, kam by ste sa mohli, v prípade potreby, s týmto špecifickým problémom obrátiť. Zoznam obsahuje kontakty výhradne od zariadení a odborníkov, ktorí dali povolenie na uverejnenie. Prijatie do terapie alebo na hospitalizáciu je pritom v kompetencii konkrétneho zariadenia alebo odborníka.

V prípade, že poznáte ďalšie zariadenia či odborníkov pracujúcich s poruchami príjmu potravy, ktorí nie sú na stránkach uverejnení, budeme veľmi radi ak nás na nich upozorníte na mailovej adrese bratislava@anabell.cz. Samozrejeme, privítame odporúčania aj na odborníkov (psychoterapeutov, psychiatrov), s ktorými máte dobré skúsenosti nie len v súvislosti s touto špecializovanou oblasťou.“

DETSKÍ PACIENTI

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave
Limbová 1, 833 40 Bratislava
Klinika detskej psychiatrie
Vek: do 19 rokov
Tel: 02/593 71 704- MUDr. Martina Paulinyová
02/593 71 189- ambulancia

DETSKÍ, ADOLESCENTNÍ A PACIENTI DOSPELÉHO VEKU

MUDr. Viera Horváthová – psychiatrička
Špecializovaná ambulancia pre poruchy príjmu potravy
Poliklinika Mlynská dolina, Staré Grunty 56, Bratislava
Ambulantné hodiny: streda poobede
Objednávanie pacientov na recepcii: 02/ 3231 3020 , 0911- 392 220

MUDr. Natália Dimová
utorok: 8:00-12:00
streda: 8:00-12:00
Neštátna Psychiatrická ambulancia

MUDr. Natália Dimová
Poliklinika K. Ves, Líščie údolie 57, Bratislava, 4.poschodie, č. dverí 433.
Telefón: 0908 866 598

Ordinačné hod:
pondelok: 8:00 – 12:00
utorok: 13:00 – 16:00
streda: 13:00 – 16:00
štvrtok: 07:30-10:30
piatok: 08:00 – 12:00

DOSPELÍ PACIENTI

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela
Psychosomatická klinika
Malacká cesta 62, 902 01 Pezinok
Primárka kliniky: MUDr. Zuzana Lajčiaková
Vek: nad 18 rokov
Tel: 033/648 21 80, 033/648 21 80
Volať je možné len ráno 8:00 – 9:00

Psychosociálne Centrum
Jegorovovo námestie 5, 040 22 Košice
mail: pscentrumke@gmail.com
Tel.: 055 / 6 719 359, -358

Pobočka Psychosociálneho Centra
Južná trieda č.23, 040 03 Košice
Tel: 055 / 678 45 20

Centrum duševného zdravia
Garbiarska 3948/8, 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel/fax: 044/55 14 844

Herial – kontakty na odborníkov