07. 07. 2009 Čo pre vás robíme

Otvorenie chránenej dielne v Lige za duševné zdravie SR

Liga za duševné zdravie SR už v celoslovenskej informačnej kampani v rámci minuloročnej Zbierky Dni nezábudiek informovala verejnosť o nutnosti dobudovať tzv. komplexnú sieť služieb pre ľudí s duševnými poruchami, v ktorej chýbajú denné stacionáre, chránené pracoviská alebo chránené bývania. S radosťou teraz oznamuje verejnosti, že sa jej podarilo podporiť vznik chránenej dielne vo vlastných priestoroch v Bratislave.

Liga za duševné zdravie podporila z grantovej schémy zo Zbierky DNI NEZÁBUDIEK vznik novej chránenej dielne vo svojich priestoroch v Petržalke. Chránenou dielňou môžu byť rôzne druhy prevádzok či pracovísk. Táto bude fungovať ako malá kaviarnička uprostred sídliska.

Otvorenie chránenej dielne – kaviarne s názvom „MEDZI NAMI“ sa bude konať v stredu 15. júla 2009 o 15,oo h. v LDZ SR na Ševčenkovej 21.

a bude spojené so slávnostným programom, ktorý pripraví Kultúrne združenie národností a etník z aktivít Literárnej dielne fungujúcej v priestoroch Ligy. Uvedú pásmo poézie a prózy „Aby metla nemietla“ a pripravia výstavu vyšívaných karikaturistických obrázkov od autoriek Bohuslavy Hábovčíkovej a Kataríny Patočkovej.

Občerstvenie na slávnostnom otvorení zabezpečí novootvorená chránená dielňa MEDZI NAMI a predstaví na ňom svoj repertoár domácich špecialít, ako sú rôzne pečené sladké aj slané koláče zo zdravých surovín a nezvyčajných nealkoholických nápojov vlastnej výroby – napríklad ľadový mätový čaj z čerstvej mäty. Na leto určite poteší okoloidúcich petržalčanov aj čapovaná kofola.

Chránená kaviareň v priestoroch Ligy na Ševčenkovej ul. č. 21 v Petržalke vytvára veľmi vzácne pracovné a neskôr aj tréningové príležitosti pre ľudí s duševnými poruchami, ktoré pre nich pripravili a realizujú odborníci z Domu sociálnych služieb MOST, n.o. na Medveďovej 21, v Petržalke.

Vznik chránenej kaviarne podporila aj Nadácia VÚB a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave.

Olga Valentová
Liga za duševné zdravie SR
Ševčenkova 21, Bratislava
0903 / 65 85 95
olga.valentová@dusevnez.sk,
www.dusevnezdravie.sk