20. 11. 2023 Aktuality

Podporujeme iniciatívu DETSTVO BEZ NÁSILIA

Liga za duševné zdravie podporila iniciatívu „Detstvo bez násilia“. 

20. novembra 1989 bol prijatý Valným zhromaždením OSN Dohovor o právach dieťaťa.
Aj Slovenská republika sa zaviazala k ochrane detí pred akýmkoľvek telesným alebo duševným násilím. 

 • Násilie je v našej spoločnosti hlboko zakorenené.
 • Premieta sa do všetkých oblastí spoločenského i rodinného života. 
 • Prejavy násilia sú mnohými ľuďmi obdivované ako prejavy sily a vodcovstva. 
 • Dnešná generácia rodičov bola vychovávaná za použitia fyzických trestov. 
 • Mnohí sú presvedčení o prospešnosti týchto výchovných postupov. 
 • Chýbajú im vzory, návody, ako vychovávať inak aj podpora okolia. 
 • Deti nemajú bezpečný priestor/komunitu, kde sa môžu zveriť s problémami. 

 

Čo chceme?

 • zaistiť plnenie medzinárodných štandardov medzirezortnej spolupráce pri riešení prípadov detí ohrozených násilím v celej Slovenskej republike najneskôr do roku 2030
 • ukotviť neprijateľnosť telesných trestov v občianskom zákonníku a prihlásiť sa tak k myšlienke, že násilie medzi blízkymi osobami nemôžeme tolerovať v žiadnej podobe
 • existenciu štátom garantovanej siete preventívnych a podporných služieb pre deti a ich blízkych tak, aby každá osoba zasiahnutá násilím našla včas účinnú podporu  a pomoc
 • podniknúť kroky k tomu, aby každý rodič v Slovenskej republike mal prístup k informáciám, že aj mierne formy násilia negatívne ovplyvňujú vývoj detí a vzťahy v rodine a zároveň aj k podpore ako vychovávať deti bez násilia. 

 

Vo svete je 65 krajín, ktoré úplne zakázali telesné tresty detí – v škole, rodine, kdekoľvek inde. Patria k ním aj štyria z našich susedov –  Rakúsko, Ukrajina, Maďarsko a Poľsko.  

 V Českej republike je od 1. júna 2023 spustená Iniciatíva Dětství bez násilí. Dnes sme sa k nej aj my pridali!  

O inicitíve na Slovensku novinárov informovali:

riaditeľ Ligy za duševné zdravie,  Andrej Vršanský, Mariana Kováčová, Centrum Slniečko a Róbert Braciník, Náruč – Pomoc deťom v kríze.


Galéria