25. 04. 2023 Aktuality

Ponuka práce-Obsadzujeme pozíciu Case managera

V rámci projektu Komunitné služby v oblasti duševného zdravia a psychosociálnej podpory (MHPSS) pre ochranu a inklúziu slovenských a ukrajinských detí, dospievajúcich a ich opatrovateľov, obsadzujeme v našom tíme pozíciu:

CASE MANAGER – 

     Náplň práce

 • Zodpovedá za výber vhodných postupov a metód pri riešení individuálnych
  prípadov detí, dospievajúcich a ich opatrovateľov.
 • V spolupráci s regionálnym koordinátorom a komunitným lídrom riadi proces
  a postupnosť jednotlivých krokov týchto prípadov.
 • Zodpovedá za vypracovanie interného dokumentu popisujúceho proces
  riešenia individuálnych prípadov.
 • Dohliada na súlad interných postupov s národnými usmerneniami v oblasti
  prípadovej sociálnej práce.
 • Zodpovedá za správnosť a úplnosť dokumentácie jednotlivých prípadov.
 • Zodpovedá za pravidelný reporting týchto prípadov interne a aj voči
  organizácii UNICEF.

 

Čo očakávame:

 • Vzdelanie v oblasti sociálnej práce
 • Skúsenosť so sociálnou prácou v teréne
 • Skúsenosť s prípadovou sociálnou prácou
 • Znalosť siete štátnych aj neziskových organizácií (NKS, detské domovy,
  Ústredia práce, Centrá pre podporu detí,….), vie akým spôsobom ich
  odporučiť a komu
 • Citlivosť na tému duševného zdravia
 • Vysoký stupeň integrity a zmysel pre diskrétnosť pri riešení prípadov ochrany
  detí, dospievajúcich a ich opatrovateľov
 • Dobré komunikačné a organizačné schopnosti, proaktívny prístup, flexibilita
 • Ochota cestovať

   

Čo ponúkame:

 • Práca formou pracovnej zmluvy alebo SZČO
 • Práca na plný úväzok (40 hod/týždeň)
 • Mzda 1900,-brutto
 • Flexibilný pracovný čas
 • Služobný mobil, Notebook
 • Vzdelávanie v oblasti duševného zdravia
 • Možnosť spolupracovať aj na ďalších aktivitách a projektoch Ligy za duševné
  zdravie

 

Záujemcovia sa môžu ozvať na e mail: marcela.malova@dusevnezdravie.sk