18. 12. 2015 Správy

Prečo potrebujeme sviatky?

Z každého rádia aj z každej televízie sa na nás hrnú vianočné songy a v nich sa spieva: najkrajšie Vianoce, najmilšie sviatky, milé objatia a vľúdne úsmevy, ľudia sú k sebe dobrí a láskaví …. V jednej pesničke sa dokonca spieva, že Vianoce budú vraj každý deň! Ja premýšľam na d tým, prečo by mali byť – alebo prečo nemôžu byť Vianoce každý deň. Pýtala som sa rodinnej terapeutky, načo sú nám vlastne sviatky? Mnohí ľudia ich nemajú radi. Majú na to svoje dobré dôvody – proste akosi nepasujú do rámca tých sviatkov. Cítia sa vylúčení a diskvalifikovaní. Aj keď to možno nie je pravda, ale oni sa tak cítia. Terapeutka v Lige za duševné zdravie Dr. Jolana Kusá hovorí, že sviatky potrebujeme, aby sme nestrácali kontinuitu svojho „človečenstva“, že lovia v hlbinách našej histórie a vyťahujú city zakorenené hlboko v našom podvedomí.

Sviatky potrebujeme, aby život nebol všedný, Vianoce sú krásnym vybočením zo všednosti dennodenného stereotypu. Je to príležitosť k naplneniu našich v rýchlom behu dní vyprázdnených „nádob lásky“ – ak si predstavíte, že to, čomu hovoríme LÁSKA, máme v nejakej pomyselnej nádobe. Tá sa môže plniť, ale niekedy sa môže aj pomaly bez povšimnutia vyprázdňovať.

Vianoce a sviatky sú tu, aby nám pripomenuli krásu života a znovu nás učili byť dobrí, láskaví, pozorní. Nejde o to len, aby sme sviatok len „prežili“ ale zažili ten sviatok ako „zážitok“!! Pripravte si na Vianoce niečo pekné, čo ste už dávno chceli blízkemu povedať, ale nejako nebol čas. Tak teraz … napríklad ste dávno chceli povedať mame, že viete, ako trpí, keď sa jej dlho neozvete alebo keď nevie, čo je s vami. Ale, že ju napriek tomu, máte radi. Alebo povedzte bratovi a sestre, že napriek nezhodám, sú to stále najbližší a najdôveryhodnejší ľudia vo vašom živote. Skúste im navrhnúť nejaký spôsob zmierenia, odpustenia a ústretovosti. Do Nového roka by sme mali ísť s vylepšenými a podľa možnosti opravenými vzťahmi s najbližšími.

Ing. Olga Valentová

Kontakty s verejnosťou

Liga za duševné zdravie SR