06. 08. 2017 Správy Zbierky

Predbežná správa verejnej zbierky 2016

Zápis do registra MV-SVS-OVVS3-2016/018044

Liga za duševné zdravie SR (ďalej len LDZ) uskutočnila v dňoch 1.9.2016 – 31.12.2016 po trinástykrát verejnú zbierku dobrovoľných príspevkov v rámci celého územia Slovenskej republiky na základe zápisu do registra zbierok MV-SVS-OVVS3-2016/018044 zo dňa 14.6.2016 pod názvom „DNI NEZÁBUDIEK 2016“.

POPIS PRIEBEHU VEREJNEJ ZBIERKY

Do zbierky sa v rámci celého Slovenska zapojilo spolu 86 organizácií – pacientské a príbuzenské organizácie, zaoberajúce sa rôznymi formami pomoci ľuďom s duševnými poruchami a ich rodinným príslušníkom, materské centrá, základné, stredné a vysoké školy a.i.

Zbierka prebiehala tromi formami:

 1. Vyberaním dobrovoľných finančných príspevkov darcov do uzavretých prenosných pokladničiek, označených logom občianskeho združenia a účelom zbierky na verejných priestranstvách vo vybraných obciach Slovenska a vo verejnosti prístupných priestoroch právnických inštitúcií v dňoch 6.10. – 9.10.2016. V rámci zbierky rozdávali dobrovoľníci v uliciach miest verejnosti za dobrovoľný finančný príspevok kvietok Nezábudku- symbolické vyjadrenie krehkosti duševného zdravia a informačné materiály- leták „Alkoholizmus“, „Ľudské práva“, „ 2 druhy testov a „Desatoro duševného zdravia“. Vyzbierané dobrovoľné príspevky odviedli koordinátori zbierky na účet LDZ vyhradený na tieto účely č. SK29 3100 0000 0040 4015 4029 (Sberbank) a č. SK79 6500 0000 0000 2026 6500( Poštová banka). Dva účty sú na tento účel vedené z dôvodu ľahšej dostupnosti pre koordinátorov zbierky v regiónoch SR.
 2. Dobrovoľnými príspevkami na vyššie uvedené zbierkové bankové účty poštovými poukazmi alebo prevodmi z účtu prispievateľa v období 1.9. – 31.12.2016.
 3. Zasielaním SMS správ na krátke číslo 833 v sieti Orange Slovensko, O2 Slovakia v období 1.9.-31.10.2016. Cena SMS správy bola 2,- Euro a na účet verejnej zbierky bol odvedený príspevok vo výške 100% z ceny jednej SMS.

 

HRUBÝ (CELKOVÝ) VÝNOS VEREJNEJ ZBIERKY bol 34 174,31 Eur

 1. 33 660,19 Eur do pokladničiek (dobrovoľníci),
 2. 137,85 Eur dary na účet,
 3. 182,- Eur SMS Orange Slovensko,
 4. 194,- Eur SMS O2 Slovakia s.r.o.
 5. 0,27 Eur úroky z vkladu na č.ú.: SK79 6500 0000 0000 2026 6500 Poštová banka

 

1a) suma získaná vyberaním do uzavretých pokladničiek odvedená na zbierkový účet vedený

vo Sberbank č. SK29 3100 0000 0040 4015 4029: 10 184,62 Eur.

príloha č. 1:

 • výpis č. 10 SB ku dňu 31.10.16,
 • výpis č. 11 SB ku dňu 30.11.16

 

1b) suma získaná vyberaním do uzavretých pokladničiek odvedená na zbierkový účet vedený

v Poštovej banke č. SK79 6500 0000 0000 2026 6500: 23 475,57 Eur.

príloha č. 2:

 • výpis č. 10 PB ku dňu 31.10.16,
 • výpis č. 11 PB ku dňu 30.11.16,

 

2.) suma získaná príspevkami jednotlivých darcov priamo na zbierkové účty predstavuje:

137,85 Eur.

príloha č. 3:

 • výpis č. 11 SB ku dňu 30.11.16,
 • výpis č. 12 SB ku dňu 31.12.16,
 • výpis č. 10 PB ku dňu 31.10.16,
 • výpis č. 11 PB ku dňu 30.11.16,
 • výpis č. 12 PB ku dňu 31.12.16

 

3.) suma získaná zasielaním SMS správ do mobilnej siete Orange Slovensko je 182,- Eur.

príloha č. 4:

 • výpis č. 1 SB ku dňu 5.1.2017
 • kópia zmluvy s mobilným operátorom.

 

4.) suma získaná zaslaním SMS správ do mobilnej siete O2 Slovakia s.r.o. je 194,- Eur.

príloha č.6:

 • výpis č. 4 SB ku dňu 30.4.2017
 • kópia zmluvy s mobilným operátorom.

 

Predmetom predbežnej správy súvisiacej s výškou hrubého výnosu sú platby v omeškaní od mobilných operátorov . Nakoľko v prospech zbierkového účtu neboli pripísané žiadne financie v zmysle platobných podmienok zmlúv s mobilnými operátormi, hrubý výnos zbierky sa nemení.

5.) suma získaná z vkladov príspevkov na osobitnom účte č. SK79 6500 0000 0000 2026 6500 Poštová banka

predstavuje 0,27 Eur – úroky

príloha č.7:

 • výpis č. 10 PB ku dňu 31.10.16,
 • výpis č. 11 PB ku dňu 30.11.16,

 

Vypracovala: Mgr. Daniela Kevélyová

v Bratislave, dňa 31.10.2017