19. 10. 2022 Aktuality Čo pre vás robíme

Prevencia šikanovania

Vzdelávací online kurz Prevencia šikanovania

Vzdelávanie v oblasti duševného zdravia

AKO NA PREVENCIU ŠIKANOVANIA v škole?
Téma, ktorá sa ukazuje byť oveľa aktuálnejšia a je potrebné sa jej venovať. Preto sme sa spojili s EDULAB akadémiou a spoločne s odborníčkou Mgr. Máriou Vargovou sme vytvorili rozsiahly kurz, ktorý je zameraný na zvyšovanie povedomia pedagogických zamestnancov v tejto oblasti.

Link na kurz → NÁJDETE TU.

Aký obsah ponúka kurz ponúka?

 

  • 7 vzdelávacích blokov,
  • 18 vzdelávacích videí,
  • 16 elektornických zošitov,
  • 8 scenárov a aktivít zameraných na prevenciu šikanovania
  • 1 digitálny certifikát

Aké sú ciele kurzu?

  1. Prehĺbiť schopnosti a vedomosti pedagogických pracovníkov v oblasti identifikácie a postupov pri riešení šikanovania.
  2. Rozvíjať psychologické a pedagogické zručnosti a scitlivovanie učiteľov pri rozpoznávaní, prevencii a intervencii v prípadoch šikanovania.
  3. Priniesť pedagógom portfólio aktivít pre identifikáciu, intervenciu a sanáciu šikanovania.

 

Ponúkame nielen teóriu, ale aj praktické scenáre aktivít orientované na identifikáciu a prevenciu šikanovania. Scenáre aktivít sú navrhnuté pre všetky stupne vzdelávania – od prvého stupňa po stredné školy. Pedagóg v kurze získa teoretické základy, ktoré prostredníctvom aktivít a postupov môže ihneď implementovať do praxe.


Lektorkou kurzu je psychologička
Mgr. Mária Vargová, ktorá je autoritou v oblasti problematiky šikanovania a pôsobí ako riaditeľka v Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch.

Objavte nový kurz na akadémii EDULAB a rozšírte si svoje portfólio o ďalšie kompetencie v každodennej praxi.

 

Kurz je vytvorený v spolupráci a EDULAB akadémiou.