Merajte wellbeing študentov

Táto stránka obsahuje nasledovné informácie:

  1. ako používať nástoj na meranie stavu wellbeingu z Anna Freud Centre
  2. ako realizovať prieskum
  3. ako vám to môže pomôcť merať dopad vašich intervencií

Kontext

Porozumenie potrieby wellbeingu a duševného zdravia vašich žiakov a študentov sú jadrom celoškolského prístupu k duševnému zdravie a wellbeingu, ako sme preukázali v časti Identifikujte študentov s vyšším rizikom. Zbieranie dát od detí a mladých ľudí nám umožňuje porozumieť ich potrebám, identifikovať vhodné intervencie, alokovať zdroje a merať zmenu v čase.

Umožní vám lepšie porozumieť tomu, či investície do duševného zdravia žiakov a študentov odpovedajú na ich potreby. Je vecou dobrej praxe, kde intervencie a prístup majú väčší zmysel, aby bolo možné prispôsobovať nástroje do budúcnosti pri tvorbe ďalších krokov – ako je to potrebné realizovať naprieč všetkými oblasťami strategického plánovania škôl. POužívanie nástrojov na meranie vám môže poskytnúť cenné informácie pre celú školskú komunitu a môže vám pomôcť pochopiť:

 

  • úroveň potrieb vo vašom prostredí
  • rozsah potrieb
  • kam by mali byť alokované zdroje
  • efektivitu intervencií
  • meziročný vývoj meraní.

Používanie nástrojov na meranie wellbeingu

S podporou Public Health England, Anna Freud Centre’s Evidence-Based Practice Unit (partnerstva s University College London) a Child Outcomes Research Consortium (CORC) vyvinula Sadu nástrojov na meranie wellbeingu and Rámcový dokument. Je k dispozícii pre základné a stredné školy zadarmo. Uvedené zdroje boli vyvinuté a validované expdertmi. Spoločne vytvárajú nástroje na efektívne vynakladané investície do podpory duševného zdravia.

Na Slovensku obdobný nástroj zatiaľ nemáme. V Koalícii škôl za duševné zdravie budeme spoločnými silami pracovať na lokalizácii tohto materiálu na slovenské podmienky. Lokalizovaný materiál bude potrebné prekonzultovať s tvorcami a zaistiť ich súhlas s používaním všetkých častí uvedených v linkoch vyššie. Súhlas je zatiaľ udelený iba na postupnosť krokov a metodiku transformácie ako celku, detaily  jednotlivých zdrojov je potrebné zabezpečiť spoločnými silami neskôr. Budeme sa v Lige za duševné zdravie tešiť, ak nám členovia Koalície škôl za duševné zdravie s týmto procesom pomôžu.

Nižšie uvedené nástroje vám umožňujú taktiež merať wellbeing a rezilienciu vašich žiakov a študentov zo zdrojov Anna Freud Centra pre Deti a Rodiny.

Zdroje priamo od autorov:

 

Wellbeing Measurement Toolkit for schools and colleges

This toolkit sets out how to measure and monitor pupil wellbeing.

Section one explores what we mean by mental wellbeing. It sets out clear reasons why schools and colleges should measure wellbeing and guides schools and colleges towards implementation of good practice that will make a difference to students.

Section two sets out some practical examples from a range of schools and colleges who have used the tools and shared their journey and their learning along the way.

Section three offers practical advice about how to introduce the survey and wellbeing measures to students.

Section four includes a list of validated instruments that can be used to measure students’ wellbeing.

Wellbeing Measurement Framework

Sets of validated questionnaire booklets for primaryand secondary schools and colleges. You can use these questionnaires to carry out a survey and to help you assess wellbeing, behavioural or emotional difficulties, as well as the presence and strength of protective factors such support at school, home and in the community, and the child or young person’s ability to deal with stress and manage emotions.

The Framework can help schools and colleges to map progress against targets in their improvement plans, identify future targets and priority areas for staff training, and offer context for the academic data for year groups.

Schools and colleges can compare their results against the combined results of all participating schools and colleges. The process encourages children and young people to be involved and helps build a whole-setting approach.

Anna Freud Centre and CORC: Using measurement tools to understand need 

This short guide for schools and colleges focuses on how to use measurement tools to understand pupils’ wellbeing so that you can provide them with the support they need.

Anna Freud Centre and CORC: Measuring mental wellbeing e-learning

This free e-learning package aims to increase the awareness, understanding and confidence of non-specialist and school staff who support the wellbeing and mental health of children or young people to access the benefits associated with measuring mental wellbeing.

Nick Tait from CORC discusses the process of carrying out a pupil wellbeing survey

Lee Atkins gives a more detailed presentation about measuring and monitoring wellbeing, using the wellbeing toolkit

Additional support

Our measuring tools are available for free. If you would like us to create a Wellbeing Measurement Report for you, there is a fee to cover our costs. There’s more information about it here.

The report will include expert guidance and support from our colleagues at CORC. They will talk through each step of the process and help with matters including consent, data transfer, implementing the survey and interpreting the final report.

With the Wellbeing Measurement package, your school or college will:

Prípadová štúdia

CORC Wellbeing Measurement for Schools

Saddleworth Primary School explain the long term benefits of using CORC’s Wellbeing Measurement for Schools survey.