05. 10. 2015 Nezaradené

Smrť sa nám nikdy nehodí – potom ľutujeme

Určite ste už počuli, že zomrel starý človek a príbuzní až potom veľmi smútia a ľutujú, že nemali čas sa s ním aspoň porozprávať. Že syn nestihol povedať otcovi, ako ho má rád. Starý ľudia sa chcú rozprávať o tom, čo ich trápi – ako každý. A ich trápi umieranie. Ale my, mladší, sa ešte nechceme rozprávať o smrti, preto ich hrešíme, že oni nás ešte prežijú a podobné hlúposti. Skúste sa s ľuďmi zhovárať o tom, o čom oni potrebujú. Možno zistíte, že aj o smrti sa dá celkom v pokoji a možno filozoficky hovoriť. My sme to v Lige zažili, pretože združenie Kolobeh života z Prešova a jeho zakladateľka Janka Pitková pripravili tu v Bratislave workshop na tému „prírodné pohrebníctvo“. V Prahe existuje združenie s názvom „Ke kořenúm“, ktoré realizuje s pražskou pohrebnou službou prírodné a ekologické pohreby.

www.kekorenum.cz

Mladé dievčatá, ktoré o umieraní a pochovávaní premýšľajú z dôvodov svojho štúdijného zamerania antropologičiek, realizujú už dva roky ekologické pohreby v Prahe na oficiálnom pražskom cintoríne a prišli nám o tom nesmierne zaujímavo porozprávať.

www.lesvzpominek.cz

Členské združenie Ligy „Kolobeh života“ sa venuje smútkovému poradenstvu, ktoré žiaľ nie je u nás stále rozšírené a to napriek tomu, že ho každý niekedy v živote potrebuje. Ak vás tiež trápia tieto témy, obráťte sa na Kolobeh života v Prešove alebo pozrite ich aj naše webové stránky.