14. 03. 2024 Aktuality Čo pre vás robíme

Unikátna štúdia o stave duševného zdravia na Slovensku

Liga za duševné zdravie v spolupráci s agentúrou MARK BBDO a odborníkmi ako Prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (HTA), FISAC, PharmDr. Peter Potúček, PhD., MSc, a Peter Polák ( PROJECT HEALTHCARE ) pripravili unikátny materiál o stave duševného zdravia na Slovensku – Metaštúdiu Východiskový stav duševného zdravia na Slovensku / január 2024.

Dnes sa veľa hovorí o duševnom zdraví, ale len málokto o ňom premýšľa komplexne a systémovo. Nedostatočná informovanosť, slabá sieť, nedostatok odborníkov, množstvo mýtov v spoločnosti a stigmatizovanie ľudí s duševnými poruchami prispievajú k tomu, že nám na Slovensku stále pribúda ľudí s duševnými problémami bez základnej pomoci v tejto oblasti.

Obraz o skutočnom výskyte duševných porúch na slovenskom území neexistuje, pritom je východiskom pre ďalšie kroky.

Liga za duševné zdravie ako kurátor, dispečer informácií a manažér komunikácie sa na základe dostupných údajov podujal zmapovať východiskový stav duševného zdravia na Slovensku.
Pokúsili sme sa oficiálne štatistické údaje konfrontovať tak s názormi psychiatrov ako aj s názormi verejnosti. Pokiaľ to bolo možné, stav „slovenského“ duševného zdravia sme zasadili do medzinárodného kontextu a komparácie s krajinami EÚ.

OBLASTI ŠTÚDIE

Obsah materiálu je rozdelený do samostatných oblastí. Autori sa venujú Ambulantnej psychiatrickej starostlivosti a Ústavnej psychiatrickej starostlivosti. Prevedieme vás prehľadom stavu duševných ochorení ako závislosti, depresia, úzkosti a samovraždy. Venujeme sa aj duševnému stavu mladých ľudí a stigmatizáciou psychických ochorení v spoločnosti.
Veľmi dôležitý a zaujímavý je pohľad na zdravotno-sociálnu starostlivosť v oblasti o duševného zdravia a na ekonomické súvislosti duševného zdravia.

Zdvorilo vás žiadame, aby ste pri citáciách z našich prieskumov vždy korektne uvádzali zdroj Liga za duševné zdravie. Ďakujeme vám.

Východiskový stav duševného zdravia na Slovensku / január 2024 - na stiahnutie