11. 02. 2016 Zbierky

Vaša podpora – 2% aj v roku 2016

Ďakujeme vám za vašu pomoc.

Iba vďaka vám sa nám darí realizovať naše projekty a pomáhať pri prevencii duševného zdravia.

Veríme, že i v tomto roku podporíte dobré myšlienky, ktoré v Lige za duševné zdravie denne prinášame ľuďom, ktorí sú na našu pomoc odkázaní. Aby sme vám zjednodušili život,tradične sme pre vás pripravili

 

Aj vďaka vám boli realizované tieto projekty:

Okrúhle stoly pre odborníkov i verejnosť zverejnené na konte Vimeo – Liga za duševné zdravie SR

V roku 2015 sme v decembri organizovali „okrúhle stoly“, stretnutia odborníkov – psychológov, psychiatrov a právnikov ľudí z relevantných inštitúcií (ministerstvá, Rada duševného zdravia), novinárov a osobností na témy týkajúce sa duševného zdravia v spojení s témou ľudských práv.

Projekt Duševné zdravie detí pre učiteľov

Projekt Duševné zdravie detí už tretí rok prináša návštevy detských psychiatrov u učiteľov základných škôl, kde sa učitelia dozvedia základné informácie o príznakoch duševných porúch u detí školského veku. Získajú informácie o vzniku a priebehu choroby, tak aby ju vedeli rozpoznať a ak treba, poslať dieťa s rodičom k odborníkovi. Ak sa ukáže u dieťaťa duševná porucha, budú učitelia vedieť, ako s dieťaťom pracovať – tak aby netrpelo dieťa ale ani rodičia, ktorí sa často z nevedomosti obviňujú a myslia si, že urobili chybu vo výchove. Projekt pomáha aj učiteľom, ktorým dieťa s duševnou poruchou môže výrazne narúšať vzdelávací proces v triede. Keď sa správne nastaví individuálny vzdelávací plán pre žiaka s duševnou poruchou, všetkým sa výrazne uľaví – žiak cíti, že konečne nie je nespravodlivo trestaný za chyby, za ktoré nemôže, učiteľ vie ako s dieťaťom správne pracovať a rodič prestáva mať pocit zúfalej bezmocnosti.

Projekt pre stredoškolákov Duševné zdravie na stredných školách

Na stredných školách sme realizovali vzdelávací projekt pre stredoškolákov Duševné zdravie na stredných školách. Záujem prejavili samotní študenti a ich pedagógovia počas našich zbierok. Základným cieľom projektu bolo oboznámiť študentov stredných škôl interaktívnou formou s problematikou duševného zdravia – aby vedeli rozdiel medzi psychológom a psychiatrom, aby vedeli rozoznať príznaky duševných porúch, prípadne pomôcť kamarátom, ak by zistili niektorý z príznakov. Projekt im pomáha nachádzať odpovede počas ich komplikovaného obdobia dospievania, riešiť konflikty a krízy či v škole alebo doma v rodine.

Internetová Poradňa Nezábudka

Liga za duševné zdravie SR prevádzkuje anonymnú a bezplatnú internetovú Poradňu Nezábudka kde odborníci poskytujú konzultácie tým, ktorí sa z rôznych dôvodov neodvážili navštíviť priamo psychiatra či psychológa. Často píšu mladí ľudia a radia sa o svojich psychických problémoch (v škole, v rodine).

Informačné kampane o duševnom zdraví

Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia organizujeme každú jeseň celoslovenskú informačnú kampaň Dni duševného zdravia, ktorá je spojená s verejnou zbierku Dni Nezábudiek. Z výnosu zbierky podporujeme zlepšenie starostlivosti o ľudí s duševnou poruchou v regiónoch celého Slovenska, ktorá im pomáha vrátiť sa do bežného života.

V rámci dlhotrvajúcej destigmatizačnej práce sme vydali sériu edukačných materiálov (letáky a brožúra) pre ľudí, ktorí majú skúsenosť s duševnou poruchou, ich rodinných príslušníkov, pre všetkých, ktorí sa o svoje zdravie starajú celostne.

Témy duševného zdravia detí a mládeže v médiách

Organizovali sme aj ďalšie vzdelávacie aktivity, na ktorých sme oboznamovali ľudí s problematikou duševného zdravia a duševných ochorení. Odborníci, ktorí s nami spolupracujú, prinášajú informácie prostredníctvom tlače alebo rozhovorov v televízií a rozhlase. Napr. tlačová konferencia o ADHD, účasť v relácii „Päť minút po dvanástej“ pre tínedžrov, relácia Dámsky klub v STV a podobne.

Projekt : Motivačné Centrum Nezábudka

Projekt je celoslovenský, zapája ľudí z rôznych regiónov Slovenska. Cieľom projektu je motivovať ľudí s duševnou poruchou a ich príbuzných k aktívnemu prístupu k ich sociálnemu začleneniu a k presadzovaniu svojich záujmov (iniciácia zlepšenia služieb, legislatívnych zmien). Motivuje ich k zodpovednému prístupu k svojej liečbe, i k ochoreniu svojho príbuzného. To sú základné predpoklady sociálneho začlenenia.

Štúdio Open-Art (výtvarné ateliéry pre ľudí s duševnými problémami):

Program „Štúdio Open Art“ je na Slovensku ojedinelý. Je špeciálne zameraný na umeleckú tvorivosť ľudí so psychickými problémami. LDZ po vzore Maria Gugging (Rakúsko) sa stala priekupníkom v podpore umeleckej tvorby neškolených, ale talentovaných autorov.

Tvorba autorov, ktorí nemajú za sebou umelecké vzdelanie sa súhrnne označuje art brut. Diela, ktoré sa ukrývajú pod týmto označením nás často prinavracajú k zabudnutej podstate umenia – k čistej tvorivej spontánnosti a nezištnej autorskej výpovedi. Autori zastupujúci toto umenie svojou tvorbou často prispievajú k odhaľovaniu prvotných prameňov imaginácie, ktorá leží za hranicou nášho racionálneho pohľadu a rozumovej analýzy. Autori pútajú pozornosť svojou absolútnou autenticitou prejavu a napriek duševnej chorobe, sú ich výsledky v nejednom prípade porovnateľné s dielami moderného a post-moderného umenia.

O vizuálnej potencii a atraktívnosti umenia art brut, svedčí pribúdajúci počet podobne zameraných galérií, výstav a zberateľov v zahraničí. Veľkým míľnikom v SR bola v roku 2010 Ligou za duševné zdravie realizovaná výstava autorov pôsobiacich v rámci Galérie Nezábudka s názvom „art brut“, ktorá po veľkom úspechu putuje do Viedne.

Program „Podpora“ (podporné stretnutia pre príbuzných):

Pri liečbe duševného ochorenia je veľmi dôležitá spolupráca medzi chorým, lekárom a rodinou. Príbuzní sú tiež „zasiahnutí“ chorobou svojho blízkeho a potrebujú podporu. Môžu mať pocit viny, hnevu, bezmocnosti, strachu. V programe „Podpora“ sa stretávajú príbuzní, priatelia a známi duševne chorých ľudí, ktorí sa môžu zorientovať v ochorení (ako vzniká, ako sa prejavuje, o prognóze, dôsledkoch, liečbe), môžu sa poradiť o správaní sa k svojmu duševne chorému príbuznému. Cieľom programu je podpora príbuzných, ale aj zlepšenie komunikácie s duševne chorým, vytvoriť priaznivé a motivačné prostredie a napomôcť tak k úspešnej liečbe, udržaniu remisie, i k spolupráci s lekárom. Program dáva priestor na riešenie vlastných pocitov a prispieva k prevencii duševných porúch u príbuzných.

Literárna dielňa

V priestoroch Ligy za duševné zdravie v Petržalke sa už viac ako dva roky stretávajú ľudia s duševnými poruchami, ktorí sú zároveň aj autormi zaujímavých prozaických či básnických diel.

Je vynikajúce ak niekto v sebe tento talent slova objaví, pretože písanie môže mať skutočný terapeutický účinok. Pomáha pochopeniu samého seba a uľahčuje aj dialóg s okolím. Umenie je forma komunikácie, ktorá ponúka viac možností ako bežný hovorový jazyk.

Stretnutia Literárnej dielne organizuje a lektoruje Doc. Bohuslava Hábovčíková z Kultúrneho združenia národností a etník (ktoré je aj členom LDZ). Tvorba amatérskych literárnych autorov je publikovaná aj v časopise Bellária a aj v rôznych publikáciách, ktoré sú súčasťou ligovej knižnice.

Poradňa Nezábudka

Mnoho ľudí sa obáva vyhľadať pri duševných problémoch odborníka- psychológa či psychiatra. Preto je k dispozícii nové internetové poradenstvo Online poradňa.

V poradni môžete získať: pomoc pri zorientovaní sa v probléme alebo v sebe samom, podpora a porozumenie pri riešení konkrétneho problému alebo pri riešení vnútorných osobných problémov, dôležité informácie a kontakty na ďalšie služby v oblasti duševného zdravia, pri zorientovaní sa v súčasnom systéme zdravotníckej či sociálnej pomoci.

Zároveň môžu ľudia telefonovať na pevnú linku do kancelárie Ligy a každý štvrtok sa rozprávať cez telefón o svojich akútnych problémoch a získať tak osobnú a okamžitú radu, ako riešiť svoje problémy v oblasti citov a duševnej pohody, resp. duševného zdravia.

Celoslovenská zbierka „DNI NEZÁBUDIEK“

Liga za duševné zdravie zorganizovala okrúhly desiaty ročník Zbierky DNI NEZÁBUDIEK

Liga za duševné zdravie SR sa snaží roky znižovať stigmatizáciu ľudí s duševnými poruchami. Informačná kampaň v roku 2015 pre verejnosť mala názov bojujeme o dušu. Súčasťou kampane je celonárodná Zbierka DNI NEZÁBUDIEK, aby sa vyzbierané peniaze mohli rozdeliť do slovenských regiónov na projekty, ktoré pomáhajú ľuďom s duševnými poruchami. Predsudky sú výsledkom šírenia nekorektných informácií, preto sú dôležité destigmatizačné kampane.

Liga za duševné zdravie už dvanásť rokov informuje počas kampane ľudí o dôležitosti duševného zdravia, ale ukazuje sa, že prevenciu treba začať u detí. Zbierku a kampaň dopĺňa aj celá séria sprievodných podujatí, ktoré si organizujú samotné členské združenia Ligy v regiónoch, kde zbierajú a kde žijú. Oni najlepšie poznajú svoje problémy a preto najlepšie vedia ako využiť získané financie.