21. 10. 2021 Aktuality Správy

Voľba Komisára pre deti

Blíži sa termín voľby nového Komisára pre deti, tradične označovaného ako tzv. „Detský ombudsman“. Tento post momentálne zastáva Viera Tomanová.
Spoločne s partnerskými občianskymi organizáciami sa domnievame, že pre úspešnosť tejto pozície je kľúčové, aby bola zastávaná osobou, ktorá nie je politikom, ale predovšetkým odborníkom, ktorý rozumie problematike detí, má skúsenosti s ich obhajobou a presadzovaním ich záujmov, rozumie systémovým súvislostiam a vie aj navrhovať a presadzovať systémové riešenia.

Vhodným kandidátom je podľa nášho názoru pani Mária Vargová, ktorá momentálne zastáva post riaditeľky Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch.

Dovoľujeme si preto dať do pozornosti poslancom aj politikom naše odporúčanie na zváženie jej kandidatúry na tento mimoriadne dôležitý post.
Liga za duševné zdravie v momentoch, kedy bolo potrebné získať relevantné odborné stanoviská k témam násilia páchaného na deťoch a s nimi súvisiacimi otázkami, sa viackrát obrátila práve na Máriu Vargovú, ktorá zrozumiteľne a fundovane zaujímala neľahké stanoviská na zložité témy. Jej mediálne výstupy je možné pozrieť si aj na nasledovných linkoch:
Podpísané združenia:
—————————
Liga za duševné zdravie SR
ALEJ poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie
Ascend, o.z.
DigiQ,Digitálna inteligencia, o.z.