07. 08. 2012 Nezaradené

Vydavateľstvo F

Knihy Vydavateľstva F sa orientujú na vydávanie toho najlepšieho z psychiarie, psychoterapie a psychosomatiky.

Sú určené nielen odborníkom, ale niektoré tituly aj špeciálne pacientom a ich príbuzným, priateľom. Na svoje si prídu aj vzdelaní laici, intelektuáli!

Viaceré knihy nášho vydavateľstva sú prvé svojho druhu v slovenčine – napr. Učebnica psychiatrie / E. a M. Bleuler, Detská a dorastová psychiatria / Dulcan, Martini, Geriatrická psychiatria / Spar et al., základné psychoterapeutické diela od Dührssenovej, Argelandera, ktoré sú v nemeckom rečovom okruhu považované za povinnú literatúru pre psychodynamicky orientovaných psychoterapeutov.

Vo vydavateľskom pláne sú aj knihy pre pacientov a príbuzných/priateľov, napr.: Autogénny tréning, Schizofrénie, Depresia, Predchádzanie depresiám.

Na webovej stránke Vydavateľstva ( www.vydavatelstvo-f.sk ) si môžete vybrať tituly, sú tam aj stručné charakteristiky obsahu. A môžete si stiahnuť aj elektronické texty (po bezplatnom zaregistrovaní v Klube F), ktoré Vás zaujímajú. Internetová objednávka priamo z Vydavateľstva F je pre Vás finančne výhodná – pozrite nižšie akciové ceny.

Radi by sme vás upozornili na niektoré tituly:

– Erdély Z.E.: A skutočnosť predsa jestvuje. 138 strán. (140,-Sk), 4,65 EUR

– Erdély Z.E.:Ako to poviem mojej mame? Vyvlastnené self.77 strán. (119,-Sk), 3,95 EUR

– Hašto J.: Vzťahová väzba. Ku koreňom lásky a úzkosti. 300 strán. (294,- Sk), 9,76 EUR

– Hašto J.: Autogénny tréning. Nácvik koncentratívneho sebauvoľnenia. Základné informácie. 48 strán. (25,- Sk), 0,83 EUR

– Hell D., D. Schüpbach: Schizofrénie. Základy pre porozumenie a orientáciu. 112 strán. (150,- Sk), 4,98 EUR

– Johnson W. B., K. Murray : Bláznivá láska. Vyznajte sa v problémovej osobnosti Vášho partnera. 242 strán, (277,-Sk), 9,2 EUR

– Kaščáková N.: Obranné mechanizmy z psychoanalytického, etologického a evolučno-biologického aspektu. 137 strán. (137,-Sk), 4,55 EUR

– Kühner C., I.Weber : Predchádzanie depresiám. 204 strán. (290,- Sk), 9,63 EUR

– Langen D.: Sprievodca hypnózou v medicíne. Úvod do lekárskej praxe.115,-strán, (115.-Sk), 3,82 EUR

– Lazarus A.A., C.N. Lazarus, A. Fay: Neverte tomu! Štyridsať toxických myšlienok, ktoré Vás privádzajú do šialenstva.140 strán. (164,-Sk), 5,44 EUR

– Nawka, P., P.Černák,J.Hašto (ed.): Reintegrácia sociálne postihnutých do spoločnosti. Súčasný stav a perspektívy. (Zborník). 208 strán.(40,- Sk), 1,33 EUR

– Robinson D. J.: Poruchy osobnosti – podľa DSM – IV – vysvetlené. 128 strán. (150,- Sk), 4,98 EUR

– Schlegel L.: Základy hlbinnej psychológie s osobitným zreteľom na neurozológiu a psychoterapiu. Diel I – III v jednom zväzku. 538 strán. (495,- Sk), 16,43 EUR

– Schlegel L.: Základy hlbinnej psychológie s osobitným zreteľom na neurózológiu a psychoterapiu.Diel IV. Polarita duše a jej integrácia podľa C.G.Junga a imaginatívne metódy v psychoterapii.251 strán. (399,-Sk), 13,24 EUR

– Schlegel L.: Transakčná analýza ako kreatívne spojenie hlbinnej a kognitívnej psychoterapie.576 strán.(594,-Sk), 19,72 EUR

– Trenckmann U., B. Bandelow: Psychiatria a psychoterapia. Odporúčané informácie pre pacientov, príbuzných, priateľov. 270 strán. (290,- Sk), 9,63 EUR