01. 08. 2012 Galéria Nezábudka

Výstava ART BRUT zo zbierky Ligy za duševné zdravie vo Viedni

Tlačová správa 20.4.2011

VÝSTAVA ART BRUT ZO ZBIERKY LIGY ZA DUŠEVNÉ ZDRAVIE VO VIEDNI

Liga za duševné zdravie SR realizuje už viac ako päť rokov mimoriadny projekt GALÉRIA NEZÁBUDKA, v ktorom sa ľudia s duševnou poruchou venujú výtvarným aktivitám. Vo svete sa tento druh umenia neškolených autorov žijúcich svoj život pod vplyvom duševného ochorenia volá „art brut“. GALÉRIA NEZÁBUDKA uskutočnila vlani prvú reprezentatívnu výstavu diel svojich autorov pod názvom ART BRUT ZO ZBIERKY LIGY ZA DUŠEVNÉ ZDRAVIE a táto výstava sa teraz dočkala svojej reinštalácie v Slovenskom inštitúte vo Viedni.

Art brut zo zbierky Ligy za duševné zdravie (ďalej len LDZ) je vyústením niekoľkoročnej spolupráce LDZ s autormi, ktorým život skomplikovalo duševné ochorenie. Ide o ľudí, ktorí nemajú formálne umelecké vzdelanie, no výtvarná tvorba sa pre nich stala novou formou vyjadrenia a niekedy dokonca aj novou náplňou života. Umelecké stvárnenie vnútorného sveta týchto ľudí so sebou často prináša veľa zaujímavých výtvarných prác, ktoré však väčšinou ostávajú skryté za múrmi psychiatrických zariadení či stacionárov len s ojedinelou možnosťou prezentovať ich verejnosti. Výstava v Slovenskom inštitúte vo Viedni je výberom zo zbierky prác týchto autorov, ktorú v LDZ budujeme už od roku 2004. Zároveň ide o prvú prehliadku tejto zbierky v zahraničí. Liga mala vždy ambíciu prezentovať svoje aktivity aj u blízkych zahraničných susedov a táto výstava vo Viedni je jeden z prvých úspechov na tejto ceste.
Každý z autorov zastúpených na výstave je svojbytnou osobnosťou s vlastným individuálnym rukopisom, každý z nich má iné vzdelanie, odlišný sociálny pôvod, iné kultúrne a ekonomické zázemie. Styčnými bodmi ich tvorby je osobitosť, autenticita a formálna i obsahová originalita. Tieto charakteristiky sú typické pre umenie, ktoré v roku 1945 francúzsky maliar a teoretik Jean Dubuffet označil ako „art brut“.

Výstava sa koná v Slovenskom inštitúte vo Viedni (Wipplingerstr. 24-26, 1010 Wien) od 27.4. do 24.5.2011, vstup je voľný.

Web: www.mzv.sk/sivieden

Olga Valentová,
kontakty s verejnosťou LDZ SR
Naďa Kančevová,
Galéria Nezábudka LDZ SR
galeria@dusevnez.sk