03. 04. 2023 Aktuality Správy

Výzva na neprijatie návrhu o rodnom čísle, ktorý bol posunutý do 2. čítania

V Bratislave, dňa 30. 3. 2023
Táto výzva vzišla z podnetu psychológov a psychoterapeutov z celého Slovenska.
Ako odborná verejnosť vyjadrujeme jednoznačný nesúhlas s navrhovaným zákonom o rodnom čísle, ktorý transrodovým ľuďom upiera, už existujúce, právo na právnu tranzíciu.
Sme hlboko znepokojení vývinom situácie, ktorá ohrozuje právnu tranzíciu transrodových ľudí, teda ich možnosť zosúladenia rodovej identity s úradným záznamom. Medicínska a právna tranzícia sú pre transrodových ľudí nesmierne dôležité, preto ohrozenie niektorej z týchto možností vnímame na základe našej klinickej skúsenosti ako priame ohrozenie ich samotných.
Transrodoví ľudia sa často stretávajú s nepochopením a neprijatím, čo má priamy dopad na ich psychiku. Zápasia s úzkosťami, depresiami, problémami v sociálnej oblasti, strachmi z odmietnutia a ostrakizovania, a pritom sa neustále potýkajú s vlastným obrovským diskomfortom, ktorý priamo vyplýva z nesúladu ich prežívaného rodu s biologickým rodom. Tento nesúlad je pre množstvo ľudí nepredstaviteľný, ale pre transrodových ľudí znamená každodennú nevyhnutnosť konfrontovať sa s pocitom uväznenia v tele, ktoré nezodpovedá ich vnútornému prežívaniu. Predstavuje ťažké bremeno, ktoré je deň čo deň súčasťou ich životov a významne ovplyvňuje mieru ich prežívaného diskomfortu.
Neodborné návrhy, postupy a laické snahy znemožniť im adekvátnu zdravotnú a legislatívnu starostlivosť sú pre ich životy zdrvujúce. Navrhovaný zákon o rodnom čísle je v priamom rozpore s aktuálnymi medicínskymi a psychologickými poznatkami, s usmerneniami Svetovej zdravotníckej organizácie aj s Európskym dohovorom o ľudských právach, ktorý je pre Slovenskú republiku zaväzujúci.
Snahu o znemožnenie právnej tranzície vnímame ako obrovské riziko pre eskaláciu duševných problémov transrodových ľudí znamenajúci hazard s ich životmi.
Vyzývame NRSR a parlament, aby tento zákon nepodporil a odmietol.
 Ak sa chcete dozvedieť viac o téme transrodovosti a ako sa u nás žije transrodovým ľuďom, pozrite si našu diskusiu.
Hosťami moderátora Braňa Dobšinského boli
MUDr. Michal Patarák,PhD., prezident Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS,
Zara Kromková, queer aktivistka a komunitná pracovníčka Prizma Košice o.z.,
Mgr. Viera Hincová, psychologička, lektorka a matka transrodovej dcéry, zakladateľka HANS o.z.