23. 11. 2023 Aktuality Nezaradené

Vyzývame médiá na zodpovednosť pri informovaní o citlivých udalostiach

LIGA ZA DUŠEVNÉ ZDRAVIE VYZÝVA MÉDIÁ, ABY STIAHLI VIDEO, KTORÉ ZACHYTÁVA NEŠŤASTNÚ UDALOSŤ, ku ktorej došlo na ZŠ v Parchovanoch v okrese Trebišov.

Zverejnenie videa vnímame ako neetické, traumatizujúce a nebezpečné pre spoločnosť. Liga za duševné zdravie odsudzuje šírenie akékoľvek násilia, verbálnej agresivity a necitlivého správania. O to viac, keď vyústilo do úmrtia 15-ročného chlapca.
Výskumy ukazujú, že nevhodné a necitlivé spracovanie témy ukončenia vlastného života v médiách, môže viesť k zvýšeniu pravdepodobnosti, že niekto z príjemcov tento čin napodobní. Cieľom je teda takéto dôsledky minimalizovať a nájsť rovnováhu medzi verejným záujmom a zodpovedným informovaním.

Osobitnú pozornosť pri tom treba venovať deťom a mladistvým, ktorí uvažujú alebo plánujú ukončiť svoj život. Rovnako ako u celebrít, aj v tomto prípade je riziko napodobenia výrazne vyššie. Zároveň sa ohrozenejšou skupinou stávajú nielen blízki ľudia, ale aj rovesníci a spolužiaci.

Je vrcholne nezodpovedné použiť ako odôvodnenie zverejnenia videa slová trápiaceho sa otca, že je to ako výstraha, aby sa nič podobné neopakovalo. Nezohľadňuje to etický prístup, ani stanoviská odborníkov k tejto citlivej téme, Médiá (opäť) nebrali do úvahy známy Wertherov efekt, na ktorý upozornila aj Svetová zdravotnícka organizácia – keď sa po informovaní o siahnutí si na život v nebezpečenstve ocitajú predovšetkým osoby, ktoré na ukončenie vlastného života často myslia vplyvom viac či menej výrazných problémov s duševným zdravím. Verejná pozornosť venovaná tejto téme a atmosféra vypätých emócií má preukázateľnú silu motivovať týchto ľudí k tragickému rozhodnutiu vziať si život. Zverejňovanie miesta, okolností a dokonca videa môže sekundárne traumatizovať rodičov dieťaťa, jeho blízkych, ako aj spolužiakov, kamarátov, ale aj ľudí s problémami v oblasti duševného zdravia.

Liga za duševné zdravie preto vyzýva média, aby stiahli kontroverzné video a uvedomili si zodpovednosť, ktorú majú.
Viac praktických rád o tom, ako zodpovedne narábať s informáciami o duševnom zdraví vo verejnom priestore nájdete v publikácii Mediaguide na stránke https://dusevnezdravie.sk/…/mediaguide-sprievodca…/

Zároveň vyjadrujeme hlbokú a úprimnú sústrasť pozostalým, rodičom a priateľom. Je nám to veľmi ľúto.V prípade, ak máte problémy vy, alebo vaši blízki či priatelia, netreba čakať, ale zavolať na niektorú z liniek pomoci, v prípade ohrozenia života rovno číslo 158. Tu sú niektoré z liniek pomoci: Linka dôvery Nezábudka, 0800 800 566

 

Pre deti alebo mládež sú k dispozícii aj iné linky:
Linka detskej dôvery: 0907 401 749,
www.linkadeti.sk,
Linka detskej istoty: 116 111, http://www.ldi.sk/,
Krízová linka pomoci: 0800 500 333, https://www.krizovalinkapomoci.sk/ a iné.