18. 08. 2015 Zbierky

Zbierka NEZÁBUDKA 2015 má niekoľko foriem

V tomto roku sme oslovili verejnosť, aby nezabúdala hovoriť o svojom vlastnom duševnom zdraví. Pripravili sme s našou terapeutkou Jolanou Kusou rady, ako viesť rozhovory o duševnom zdraví, podľa toho v akých situáciách sa človek práva nachádza. V rámci jesennej kampane vás chceme vyzvať, aby ste pokračovali a hľadali svoje blízke osoby, či už v rodine alebo medzi priateľmi a zhovárali sa o svojom duševnom prežívaní. Je to dôležité pre uchovanie vášho zdravia! Nájdete ich na stránkach: Ako hovoriť o duševnom zdraví

Liga za duševné zdravie je nezisková organizácia, ktorá propaguje duševné zdravie a realizuje už 15 rokov k tomu nevyhnutné celoslovenské projekty. Prispejte na obnovu prevádzky „Linky dôvery“, ktorá prestala existovať z technických dôvodov a to napriek tomu, že dokázala zachraňovať ľudské životy. Hovorme spolu o duševnom zdraví, každý má niekedy problém. „Linka dôvery“ k tomu bude vynikajúcim pomocníkom, pretože nie každý vie, na koho sa obrátiť v núdzi.

Hovorme spolu o duševnom zdraví

Dlhodobými cieľmi Ligy za duševné zdravie je zachovanie dôstojnosti aj pre ľudí s duševnou poruchou, ich sociálna inklúzia a dobudovanie komunitnej siete denných stacionárov a chránených dielní. Znovu treba zriadiť Linku dôvery, na ktorej sa každý dovolá v núdzi pomoci od psychológa. Prečo je to celospoločenský problém? Niet celkového zdravia bez telesného a duševného zdravia, sú to dve strany jednej mince. Žijeme rýchlu dobu a zabúdame sa tešiť zo života, sme preťažení a zameraní na výkon. Vyhoríme, lebo nevieme oddychovať. Zabudli sme na svoje duševné zdravie.

Preto noste NEZÁBUDKU na šatách, aby sme nezabúdali na svoje duševné zdravie a vedeli sa znova radovať zo života!

Oslovili sme mestá a školy, aby podporili Zbierku, vytvorili podmienky a pomáhali dobrovoľníkom. Do Zbierky sa zapoja neziskové organizácie, všetky združenia Ligy za duševné zdravie, členské združenia ODOS (Otvorme dvere, otvorme srdcia) a študenti stredných škôl.

Do zbierky DNI NEZÁBUDIEK sa môžete zapojiť tromi spôsobmi:

  • prvý spôsob:

dobrovoľným príspevkom za modrú nezábudku v uliciach Slovenska od 16.9. do 20.9. 2015

  • druhý spôsob:

trvalým príkazom alebo zaslaním sumy na čísla účtov: Sberbank Slovensko SK0931000000004150041615 a VÚB Banka SK0902000000003526228951

  • tretí spôsob:

zaslaním SMS v hodnote 2,- € v sieti Orange Slovensko, T – Com Slovensko a O2 do 31.10. 2015 na číslo: 833