Projekt

Interná smernica OCHRANA PRED SEXUÁLNYM VYKORISŤOVANÍM A ZNEUŽÍVANÍM

Interná smernica Ligy za duševné zdravie:

OCHRANA PRED SEXUÁLNYM VYKORISŤOVANÍM A ZNEUŽÍVANÍM

Cieľom smernice je:
• Vyhlásiť politiku nulovej tolerancie sexuálneho vykorisťovania a zneužívania
(SEA) pre všetkých zamestnancov LDZ a príbuzných pracovníkov a zabezpečiť,
aby boli v rámci LDZ známe úlohy, zodpovednosti a očakávané normy správania
v súvislosti so SEA.
Opísať následné kroky v prípade, že dôjde k porušeniu noriem správania v
oblasti SEA.
Opísať kódex správania ako záväzný dokument, ktorý majú podpísať všetky
osoby v rámci cieľovej skupiny.