05. 04. 2022 Aktuality Správy

Spoločná kandidátka tretieho sektora na post Komisárky pre deti

SPOLOČNÁ KANDIDÁTKA TRETIEHO SEKTORA NA POST KOMISÁRKY PRE DETI

Organizácie, ako aj odborníčky a odborníci pôsobiaci v oblasti ochrany a dodržiavania práv detí, ale aj ďalšie organizácie z tretieho sektora, ktoré sa verejne angažovali pri posledných kolách voľby komisárky pre deti, reagujú na verejnú výzvu politikov, aby ponúkli meno odborníčky alebo odborníka pre nastávajúcu novú voľbu Komisára pre deti.
Organizácie sa dohodli, že spoločnou kandidátkou na post komisárky pre deti je Mgr. Janette Motlová, ktorá v súčasnosti pôsobí ako riaditeľka VÚDPaP. Všetky nižšie uvedené organizácie jej týmto vyslovujú jednotnú podporu.
Janette Motlová je pre nás zárukou, že v prípade jej zvolenia bude dôstojne, odborne a zodpovedne chrániť práva a zastupovať záujmy detí na Slovensku. Všetky podporujúce organizácie súčasne vyslovujú svoj záujem, vôľu a záväzok dlhodobo s ňou spolupracovať tak, aby poslanie a činnosť úradu boli čo najlepšie naplnené. Podporu Janette Motlovej vyslovuje aj predchádzajúca kandidátka Mária Vargová.
 •  Centrum Slniečko, n.o.
 •  Sociofórum (združuje 130 organizácií)
 •  Liga za duševné zdravie SR (združuje 38 organizácií)
 •  Únia materských centier (združuje 48 organizácií)
 •  Nadácia pre deti Slovenska
 •  Koalícia pre deti Slovensko
 •  Mymamy, o. z.
 •  Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)
 •  Návrat, o.z.
 •  Nadácia Zastavme korupciu
 •  Linka detskej istoty
 •  ALEJ, poradenské centrum
 •  OZ ŽENA V TIESNI
 •  ASCEND, občianske združenie
 •  IPčko
 •  Platforma na podporu zdravotne znevýhodnených skupín
 •  Nadácia otvorenej spoločnosti
 •  Zdravé regióny
 •  SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien
 •  Centrum pre výskum etnicity a kultúry
 •  Centrum príležitostí Valaská – ZMR (Združenie mladých Rómov)
 •  Asociácia subjektov sociálnej ekonomiky
 •  WASCO – družstvo, registrovaný soc. podnik
 • Podnik medzitrhu práce, n.o.
 •  ALMA Centrum pre zdravý vývin
 •  Fenestra
 •  Cesta von
 •  Popi institut
 •  Saplinq, o. z.
 •  PRIDE Košice
 •  PRIZMA Košice
 •  OZ Hana
 •  Karpatská nadácia
 •  ASPEKT
 •  V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
 •  MONTESSORI, o.z.
 •  TENENET o.z.
 •  POMOC RODINE
 •  Náruč – Pomoc deťom v kríze, Žilina
 •  LUNA n.o.
 •  Centrum Nádej
 •  Bratislava fotogenická
 •  Komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (SK SP a ASP)
 •  KOTVA n.o.
 •  Nepočujúce dieťa
 •  Centrum pre filantropiu n.o.
 •  OZ Brána do života
 •  Aliancia žien Slovenska
 •  Centrum Tilia pre demokraciu vo vzdelávaní (Michalovce)
 •  Znepokojené matky
 •  EMDR Slovensko
 •  Divé maky, o.z
 •  Rómske advokačné a výskumné stredisko
 •  Zdieľanie o.z.
 • LIGHT* FiF UK – študentský spolok pri Filozofickej fakulte Univerzity Komenského
 • OZ Akadémia Sociálnej Ekonomiky
 • Občianske združenie STOPA Slovensko
 • OZ Athos
 • Centrum pre deti a rodiny DRaK
 • OZ Akadémia Sociálnej Ekonomiky
 • Občianske združenie STOPA Slovensko
 • LIGHT* FiF UK
 • OZ Ethos
 • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
 • Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
 • DOBRÝ ANJEL, n.o.
 • Chuť žiť
 • Poradňa pre občianske a ľudské práva
 • Teach For Slovakia

 

Podporu vyjadrilo zatiaľ celkom 65 organizácií, ktoré združujú ďalších 216 organizácií. Ďalšie organizácie sa postupne k podpore pridávajú. Ak chcete Janette Motlovú podporiť ako odborníčka, odborník alebo verejnosť, vyplňte, prosím, TENTO FORMULÁR.