05. 02. 2020 Správy

Výročná správa za rok 2018

Výročná správa Ligy za duševné zdravie za rok 2018
vo formáte pdf na stiahnutie.

Výročná správa LDZ SR za rok 2018

Pripájame aj Záverečnú správu verejnej zbierky Dni nezábudiek 2018
vo formáte pdf na stiahnutie.

Záverečná správa verejnej zbierky Dni Nezábudiek 2018